Da er dere klare til å sette i gang!

Dere finner alle temaene i menyen til høyre. Vi anbefaler at dere følger rekkefølgen fra 1 til 10, men dere bestemmer selv og kan begynne hvor dere vil. Se her for mer informasjon om alle områdene.

Dere bestemmer hvordan dere vil bruke verktøyet, og dere trenger ikke gjøre ferdig alle områdene samtidig. Skåringene lagres fortløpende, men for å sikre at alle områdene blir sett som en helhet når dere skal velge forbedringsområder, må dere fullføre alle områdene i løpet av en måned etter at dere har logget inn. Etter en måned anses derfor gjennomgangen som ferdig og skåringene blir tilgjengelig i historikken på resultatsiden.

Hvis et av temaene ikke er relevant for enheten, kan dere sette score til 0. Dette gjør dere ved å klikke på tannhjul-ikonet over temaet.