Jeg skal forberede meg som møteleder

Her er en pdf som vil hjelpe deg i dine forberedelser til gjennomføring av Snakk om forbedring!
Det første du må gjøre er å registrere enheten, hvis dette ikke allerede er gjort.